Informacje dla uczestników szkoleń

Komenda Powiatowa PSP w Krośnie Odrzańskim informuje, że ze względu na sytuację epidemiczna w kraju, wszelkie prowadzone i zaplanowane na ten rok szkolenia OSP zostają zawieszone do odwołania. O ponownym wznowieniu szkoleń informacja zostanie zamieszczona na stronie internetowej Komendy. Dodatkowo poinformowani zostaną Naczelnicy i Prezesi OSP.

Plan Szkolenia Podstawowego OSP

Zbiorcze zestawienie planu szkolenia
Lp. Data Miejsce Godzina
1 16.03.2019 Świetlica 09:00
2 24.03.2019 Świetlica 09:00
3 30.03.2019 Świetlica 09:00
4 31.03.2019 Świetlica 09:00
5 07.04.2019 Świetlica 09:00
6 06.04.2019 Świetlica 09:00
7 13.04.2019 Świetlica 09:00
8 20.04.2019 wolne
9 27.04.2019 Plac JRG w Krośnie Odrz. 09:00
10 04.05.2019 wolne
11 11.05.2019 Plac JRG w Krośnie Odrz. 09:00
12 18.05.2019 Plac JRG w Krośnie Odrz. 09:00
13 25.05.2019 Plac JRG w Krośnie Odrz. 09:00
14 26.05.2019 OSz PSP Świebodzin * 09:00
15 02.06.2019 OSz PSP Świebodzin ** 09:00
16 08.06.2019 Plac JRG w Krośnie Odrz. 09:00
17 15.06.2019 Plac JRG w Krośnie Odrz. 09:00
18 22.06.2019 Plac JRG w Krośnie Odrz. 09:00
19 29.06.2019 Świetlica
20 06.07.2019 Egzamin
* OSP: Wężyska, Czarnowo, Bobrowice, Budachów, Bytnica, Rybaki, Połęcko
** OSP: Nawy Zagór, Ciemnice, Strużka, Dąbie, Osiecznica, Radnica, Gostchorze

Tematyczne warsztaty szkoleniowe

Tematyczne warsztaty szkoleniowe

dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu krośnieńskiego z zakresu dostarczania wody na duże odległości, na potrzeby działań ratowniczych.

Zajęcia są dedykowane dla wszystkich jednostek ochotniczych straży pożarnych z powiatu krośnieńskiego – zarówno włączonych do KSRG jak i jednostek lokalnego działania. Warunkiem udziału w warsztatach jest posiadanie tych samych uprawnień jak do udziału w działaniach ratowniczych, oraz posiadanie aktualnego badania lekarskiego. Warsztaty będą się odbywać w siedzibie KP PSP w Krośnie Odrzańskim, a także w pobliżu akwenów, rzek i cieków na terenie Krosna Odrzańskiego i w okolicach oraz na terenach leśnych.
W warsztatach jednostki korzystają z własnego sprzętu a także innych jednostek OSP i JRG za ich zgodą. Warsztaty będą składać się z części teoretycznej, na której obowiązuje umundurowanie koszarowe, a także praktycznej na której obowiązuje umundurowanie jak do działań ratowniczych a także kapoki (jeśli JOT je posiada). Podczas ćwiczeń w głównej mierze będą wykorzystywane samochody pożarnicze, motopompy przenośne, pływające i szlamowe węże pożarnicze i armatura wodna a także zbiorniki rozkładane. Termin i przebieg warsztatów jest uzależniony od liczby i zaangażowania poszczególnych jednostek. czytaj więcej...

Harmonogram szkoleń OSP na 2018 r.

Harmonogram
szkoleń strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych  
powiatu krośnieńskiego, organizowanych przez 
 Komendę Powiatową  Państwowej Straży Pożarnej 
w  Krośnie  Odrzańskim w 2018 roku.

Lp. Nazwa szkolenia Data rozpoczęcia Data zakończenia
1. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośrednia udział w działaniach ratowniczych 28.07.2018 28.07.2018
2. Szkolenie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP 26.02.2018 07.04.2018
3. Szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych 23.04.2018 11.08.2018
4. Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośrednia udział w działaniach ratowniczych 23.06.2018 23.06.2018
5. Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków ochotniczych straży pożarnych (Dowódców OSP) 17.09.2018 27.10.2018

sporządził: asp. Piotr Gabrowski

Do pobrania:
Karta skierowania
Warunki przyjęcia na szkolenie

Informacje dla uczestników szkoleń

HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH
NA SZKOLENIU PODSTAWOWYM STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z TERENU POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

Data Miejsce Zajęć Godzina Rozpoczęcia Zajęć
15.02 Sala Szkoleniowa KP PSP
w Krośnie odrzańskim
9:00
22.02 Sala Szkoleniowa KP PSP
w Krośnie odrzańskim
9:00
29.02 Sala Szkoleniowa KP PSP
w Krośnie odrzańskim
9:00
07.03 Sala Szkoleniowa KP PSP
w Krośnie odrzańskim
9:00
14.03 Sala Szkoleniowa KP PSP
w Krośnie odrzańskim
9:00
21.03 Sala Szkoleniowa KP PSP
w Krośnie odrzańskim
9:00
28.03 Plac JRG PSP w Krośnie Odrzańskim 9:00
04.04 Plac JRG PSP w Krośnie Odrzańskim 9:00
18.04 Plac JRG PSP w Krośnie Odrzańskim 9:00
25.04 Plac JRG PSP w Krośnie Odrzańskim 9:00
16.05 Plac JRG PSP w Krośnie Odrzańskim 9:00
23.05 Plac JRG PSP w Krośnie Odrzańskim 9:00
31.05 Komora Dymowa w Świebodzinie GR 1 9:00
07.06 Komora Dymowa w Świebodzinie GR 2 9:00
13.06 Plac JRG PSP w Krośnie Odrzańskim 9:00
20.06 Konsultacje 9:00