Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy z napędem 4×4 do przewozu sprzętu i środków do ograniczania skażeń chemiczno ekologicznych

Zakup dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze

 

W roku 2020 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim zrealizowała zadanie pod nazwą: „Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy z napędem 4×4 do przewozu sprzętu i środków do ograniczania skażeń chemiczno ekologicznych”. Głównym celem zadania było doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim w lekki samochód, który umożliwi transport ratowników oraz sprzętu podczas prowadzonych działań ratowniczo gaśniczych. Zakup zrealizowany został dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze oraz Powiat krośnieński, Gminę Maszewo, Gminę Gubin, Gminę Bytnica, Gminę Bobrowice Gminę Gubin o statusie miejskim, Nadleśnictwo Krosno Odrzańskie, Nadleśnictwo Brzózka, Nadleśnictwo Bytnica, Nadleśnictwo Gubin, Nadleśnictwo Krzystkowice, A.Z Iwaniccy spółka jawna oraz środków własnych.

Zakup wyżej wymienionego sprzętu w znaczący sposób przyczyni się do ochrony życia i zdrowia mieszkańców powiatu krośnieńskiego podczas działań ratowniczo gaśniczych.

Wartość zakupionego pojazdu wynosi: 157 500 zł

Link do strony WFOŚiGW w Zielonej Górze: http://www.wfosigw.zgora.pl

Opracował: mł. asp. Tomasz Michalski.