Zmarł wieloletni druh OSP

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w wieku 95 lat na wieczną służbę odszedł druh Eugeniusz Rawa. Uroczystości żałobne rozpoczną się w kaplicy na cmentarzu komunalnym w Krośnie Odrzańskim w dniu 6 listopada 2020 r. o godzinie 13:30. Druh Rawa był wieloletnim członkiem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz Prezesem Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP.

Cześć Jego pamięci.