Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 14 do 20 września 2020 r.

Pożary:   6
Miejscowe zagrożenia: 30
Alarmy fałszywe:   2
Ogółem: 38