Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 24 do 30 sierpnia 2020 r.

Pożary:   2
Miejscowe zagrożenia: 24
Alarmy fałszywe:   2
Ogółem: 28