Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 10 do 16 sierpnia 2020 r.

Pożary:   8
Miejscowe zagrożenia: 32
Alarmy fałszywe:   1
Ogółem: 41