Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 3 do 9 sierpnia 2020 r.

Pożary:   6
Miejscowe zagrożenia: 31
Alarmy fałszywe:   0
Ogółem: 37