Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 13 do 19 lipca 2020 r.

Pożary: 12
Miejscowe zagrożenia: 27
Alarmy fałszywe:   1
Ogółem: 40