Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 20 do 26 lipca 2020 r.

Pożary: 10
Miejscowe zagrożenia: 32
Alarmy fałszywe:   2
Ogółem: 44