Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 11 maja do 17 maja 2020 r.

Pożary: 17
Miejscowe zagrożenia: 26
Alarmy fałszywe:   1
Ogółem: 44