Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 27 kwietnia do 03 maja 2020 r.

Pożary: 14
Miejscowe zagrożenia: 29
Alarmy fałszywe:   1
Ogółem: 44