Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 20 do 26 kwietnia 2020 r.

Pożary: 20
Miejscowe zagrożenia: 19
Alarmy fałszywe:   1
Ogółem: 40