Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 16 do 22 marca 2020 r.

Pożary: 7
Miejscowe zagrożenia: 21
Alarmy fałszywe: 1
Ogółem: 29