Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 17 do 23 lutego 2020 r.

Pożary: 6
Miejscowe zagrożenia: 18
Alarmy fałszywe: 1
Ogółem: 25