Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej 2020

Wytyczne
do przeprowadzenia  eliminacji wojewódzkich
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom”

Eliminacje wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” są ostatnim szczeblem rozgrywek przed finałem centralnym.

Terminy eliminacji Turnieju:

– eliminacje środowiskowe – do końca stycznia  2020 r.
– eliminacje gminne, miejskie – do końca lutego 2020 r.
– eliminacje powiatowe – odbędą się w dniu 27 marca 2020 r. w Hali Sportow – Widowiskowej OSiRw Krośnie Odrzańskim ul. Kazimierza Pułaskiego 3 o godz. 10:00.
– eliminacje wojewódzkie – do końca  kwietnia 2020 r.
– finał centralny – maj/czerwiec 2020 r.

Eliminacje wojewódzkie OTWP odbędą się w kwietniu 2020 r. w Zielonej Górze 

Turniej rozgrywany jest w trzech grupach wiekowych:
I grupa  – uczniowie szkół podstawowych klasy I-VI
II grupa – uczniowie szkoły podstawowej  klasy VII i VIII
III grupa  – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Do finału wojewódzkiego zaproszeni zostaną zdobywcy dwóch pierwszych miejsc w każdej grupie wiekowej.

Eliminacje składają się z dwóch części: testu pisemnego i finału ustnego.

Do finału ustnego wchodzi po 5 zawodników z każdej grupy wiekowej, którzy zdobyli największą liczbę punktów w testach pisemnych.

Uczestnicy na eliminacje wojewódzkie przyjeżdżają z opiekunem z ramienia Zarządu Powiatowego ZOSP RP. Dowóz uczestników zapewnia Zarząd Gminny (równorzędny) lub Powiatowy ZOSP RP

Regulamin OTWP
1. Protokół z posiedzenia jury.
2. Informacja o przebiegu eliminacji.
3. Karta uczestników.