Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 27 stycznia do 2 lutego 2020 r.

Pożary: 3
Miejscowe zagrożenia: 10
Alarmy fałszywe: 1
Ogółem: 14