Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 20 do 26 stycznia 2020 r.

Pożary: 3
Miejscowe zagrożenia: 11
Alarmy fałszywe: 0
Ogółem: 14