Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 6 do 12 stycznia 2020 r.

Pożary: 2
Miejscowe zagrożenia: 4
Alarmy fałszywe: 3
Ogółem: 9