Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 30 grudnia 2019 r. do 5 stycznia 2020 r.

Pożary: 8
Miejscowe zagrożenia: 7
Alarmy fałszywe: 0
Ogółem: 15