Doposażenie Specjalistycznej Grupy Poszukiwaczo Ratowniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w podstawowy sprzęt z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego

W roku 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie pn: Doposażenie Specjalistycznej Grupy Poszukiwaczo Ratowniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w podstawowy sprzęt z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego Zakup zrealizowany został  również dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Powiat krośnieński, Nadleśnictwo Bytnica, Nadleśnictwo Gubin, Nadleśnictwo Cybinka, Nadleśnictwo Krzystkowice, Nadleśnictwo Lubsko, Nadleśnictwo Wymiarki, Nadleśnictwo Wolsztyn, Leśnictwo Nowogród Bobrzański.

Ze środków dotacji dokonano zakupu 2 szt. Kamer termowizyjnych FLIR K45 na wyposażenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Krośnie Odrzańskim oraz Jednostki Ratowniczo Gaśniczej
w Gubinie.

Zakup wyżej wymienionego sprzętu w znaczący sposób przyczyni się do ochrony życia i zdrowia mieszkańców powiatu krośnieńskiego podczas działań ratowniczo gaśniczych.