Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim w zestawy do odkażania i impregnacji ubrań specjalnych

W roku 2019 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie pn: Doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim w zestawy do odkażania i impregnacji ubrań specjalnych.Zakup zrealizowany został również dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Powiat krośnieński, Gminę Krosno Odrzańskie, Gminę Gubin o statusie miejskim, Gminę Gubin, Gminę Bobrowice, Gminę Maszewo, Gminę Dąbie, Gminę Bytnica.

Ze środków dotacji dokonano zakupu Zestawu pralniczego do prania i impregnacji ubrań specjalnych.

Zakup wyżej wymienionego sprzętu w znaczący sposób przyczyni się do ochrony życia i zdrowia ratowników biorących udział w działaniach z zakresu ratownictwa chemiczno i ekologicznego.