Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 23 do 29 grudnia 2019 r.

Pożary: 7
Miejscowe zagrożenia: 4
Alarmy fałszywe: 3
Ogółem: 14