Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 16 do 22 grudnia 2019 r.

Pożary: 4
Miejscowe zagrożenia: 6
Alarmy fałszywe: 1
Ogółem: 11