Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 9 do 15 grudnia 2019 r.

Pożary: 3
Miejscowe zagrożenia: 7
Alarmy fałszywe: 1
Ogółem: 11