Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 2 do 8 grudnia 2019 r.

Pożary: 3
Miejscowe zagrożenia: 10
Alarmy fałszywe: 1
Ogółem: 14