Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 18 do 24 listopada 2019 r.

Pożary: 5
Miejscowe zagrożenia: 4
Alarmy fałszywe: 1
Ogółem: 10