Przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chlebowie

W dniu 10 listopada br. Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej bryg. Patryk Maruszak w asyście Komendanta Powiatowego PSP w Krośnie Odrzańskim st. bryg. Andrzeja Kaźmieraka, wspólnie z Wicewojewodą Lubuskim Wojciechem Perczakiem, Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Mariuszem Herbutem oraz Panem Zbigniewem Barskim Wójtem Gminy Gubin uświetnili uroczystości przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chlebowie (gm. Gubin).

Ochotnicza Straż Pożarna w Chlebowie pomimo tego, że nie znajduje się z strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego stanowi mocne jego zaplecze na terenie gminy Gubin.Samochód, który dotychczas stanowił wyposażenie tej OSP jest ponad 30 letnim wysłużonym pojazdem. Zakup nowego wozu ma na celu odbudowę potencjału sprzętowego OSP.

Samochód, który został oficjalnie przekazany dla OSP Chlebowo to MAN 13.290 w wersji średniej uterenowionej z napędem 4×4 i kabiną załogową 6-cio osobową z zabudową klasyczną metalową wraz z elementami kompozytowymi. Zbiornik wody i środka pianotwórczego wynoszą odpowiednio 3000 oraz 300 litrów, do podawania wody wykorzystana dwuzakresowa pompa firmy HMT o wydajności nominalnej 2960 dm3 /min – 8 bar, 470 dm3/min – 40 bar. Kabina brygadowa i zabudowa wykonana przez firmę MOTO TRUCK.

Zakup pojazdu został zrealizowany w ramach Porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Środowiska w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska.

Wartość zadania – 777 360,00zł.

Środki NFOŚiGW / WFOŚiGW – 380 000 zł.

Dotacja budżetowa dla jednostek OSP – 150 000zł.

Środki własne Gminy Gubin – 247 360 zł.