Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 28 października do 3 listopada 2019 r.

Pożary:  7
Miejscowe zagrożenia:  6
Alarmy fałszywe:  2
Ogółem: 15