Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 14 do 20 października 2019 r.

Pożary:   3
Miejscowe zagrożenia: 10
Alarmy fałszywe:   1
Ogółem: 14