Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 7 do 13 października 2019 r.

Pożary:   2
Miejscowe zagrożenia: 12
Alarmy fałszywe:   1
Ogółem: 15