Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 30 września do 6 października 2019 r.

Pożary:   2
Miejscowe zagrożenia: 23
Alarmy fałszywe:   1
Ogółem: 26