Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 26 sierpnia do 1 września 2019 r.

Pożary:   9
Miejscowe zagrożenia: 16
Alarmy fałszywe:   2
Ogółem: 27