Statystyka zdarzeń

                 Ilość zdarzeń w okresie od 12 sierpnia do 18 sierpnia 2019 r.

Pożary: 6
Miejscowe zagrożenia: 9
Alarmy fałszywe: 0
Ogółem: 15