Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 05 sierpnia do 11 sierpnia 2019 r.

Pożary: 7
Miejscowe zagrożenia: 15
Alarmy fałszywe: 1
Ogółem: 23