Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 29 lipca do 4 sierpnia 2019 r.

Pożary: 5
Miejscowe zagrożenia: 23
Alarmy fałszywe: 1
Ogółem: 29