Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 15 do 21 lipca 2019 r.

Pożary: 3
Miejscowe zagrożenia: 29
Alarmy fałszywe: 1
Ogółem: 33