Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 24 do 30 czerwca 2019 r.

Pożary: 7
Miejscowe zagrożenia: 15
Alarmy fałszywe: 2
Ogółem: 24