Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 17 do 23 czerwca 2019 r.

Pożary: 3
Miejscowe zagrożenia: 13
Alarmy fałszywe: 0
Ogółem: 16