Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 3 do 9 czerwca 2019 r.

Pożary:  8
Miejscowe zagrożenia: 15
Alarmy fałszywe:   2
Ogółem: 25