Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 27 maja do 2 czerwca 2019 r.

Pożary:  6
Miejscowe zagrożenia: 13
Alarmy fałszywe:   2
Ogółem: 21