Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 13 do 19 maja 2019 r.

Pożary: 6
Miejscowe zagrożenia: 4
Alarmy fałszywe: 1
Ogółem: 11