Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 06 do 12 maja 2019 r.

Pożary: 11
Miejscowe zagrożenia: 6
Alarmy fałszywe: 2
Ogółem: 19