Plan Szkolenia Podstawowego OSP

Zbiorcze zestawienie planu szkolenia
Lp. Data Miejsce Godzina
1 16.03.2019 Świetlica 09:00
2 24.03.2019 Świetlica 09:00
3 30.03.2019 Świetlica 09:00
4 31.03.2019 Świetlica 09:00
5 07.04.2019 Świetlica 09:00
6 06.04.2019 Świetlica 09:00
7 13.04.2019 Świetlica 09:00
8 20.04.2019 wolne
9 27.04.2019 Plac JRG w Krośnie Odrz. 09:00
10 04.05.2019 wolne
11 11.05.2019 Plac JRG w Krośnie Odrz. 09:00
12 18.05.2019 Plac JRG w Krośnie Odrz. 09:00
13 25.05.2019 Plac JRG w Krośnie Odrz. 09:00
14 26.05.2019 OSz PSP Świebodzin * 09:00
15 02.06.2019 OSz PSP Świebodzin ** 09:00
16 08.06.2019 Plac JRG w Krośnie Odrz. 09:00
17 15.06.2019 Plac JRG w Krośnie Odrz. 09:00
18 22.06.2019 Plac JRG w Krośnie Odrz. 09:00
19 29.06.2019 Świetlica
20 06.07.2019 Egzamin
* OSP: Wężyska, Czarnowo, Bobrowice, Budachów, Bytnica, Rybaki, Połęcko
** OSP: Nawy Zagór, Ciemnice, Strużka, Dąbie, Osiecznica, Radnica, Gostchorze