Instruktaż obsługi defibrylatora AED dla mieszkańców Bobrowic

Dnia 29 marca 2019 r. na prośbę sołtysa Bobrowic Jakuba Leśko odbyło się szkolenie z zakresu obsługi i eksploatacji defibrylatora AED, który w sytuacji zagrożenia życia dostępny będzie dla każdego z mieszkańców przy remizie OSP. Instruktaż przeprowadził sekc. Malicz Damian z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Krośnie Odrzańskim. W szkoleniu udział wzięli mieszkańcy Bobrowic, którzy nabrali umiejętności należytej obsługi urządzenia niezbędnej podczas ratowania życia ludzkiego. Ponadto omówione zostały tematy dotyczące nagłego zatrzymania krążenia czy też resuscytacja krążeniowo – oddechowej. Każdy uczestnik szkolenia zdobytą wiedzę i umiejętności przećwiczył na treningowym defibrylatorze AED, tak aby zdobytą wiedzę teoretyczną przenieść na praktykę.

Pamiętajmy – warto walczyć o ludzkie życie – szkolenie z pierwszej pomocy i użycia AED to najlepszy sposób by przyłączyć się do grona tych, którzy o to życie walczą.

Wspaniałą inicjatywą w zakresie poprawy bezpieczeństwa wykazali się sami mieszkańcy, którzy zakupili urządzenie do ratowanie życia ludzkiego w ramach funduszu sołeckiego.

Opracowanie: sekc. Damian Malicz, asp. Piotr Gabrowski.

Zdjęcia Jakub Leśko.