Spotkanie z zarządcami nieruchomości

W dniu 25 lutego 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim zorganizowane zostało przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim spotkanie z przedstawicielami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, urzędów gmin z terenu powiatu krośnieńskiego oraz przedstawicielami Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Tematem przewodnim spotkania były kwestie związane z bezpieczeństwem
oraz prawidłową eksploatacją urządzeń grzewczych, przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w kontekście zagrożenia tlenkiem węgla, a także poruszone zostały obowiązki spoczywające na władających lokalami mieszkalnymi, w myśl obowiązujących przepisów.

Ponadto omówione zostały zagadnienia związane z najczęstszymi nieprawidłowościami stwierdzanymi podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych, które dotyczą między innymi braku regularnego przeglądu instalacji elektrycznej, piorunochronnej oraz gazowej, braku usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych czy też składowaniu materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji.

Na zakończenie wygłoszonej prelekcji w ramach akcji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” wszystkim zarządcom rozdano łącznie kilka tysięcy ulotek dotyczących niebezpieczeństwa związanego w wystąpieniem tlenku węgla oraz sposobami uchronienia się przed nim. To właśnie w ten sposób chcemy dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców powiatu krośnieńskiego, aby zwiększyć poziom ich bezpieczeństwa.

Opracowanie: asp. Piotr Gabrowski

Zdjęcia: KP PSP Krosno Odrzańskie