Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 21 do 27 stycznia 2019 r.

Pożary: 5
Miejscowe zagrożenia: 4
Alarmy fałszywe:   3
Ogółem: 12

 

 

Ilość zdarzeń w 2019 r.

Pożary: 21
Miejscowe zagrożenia: 33
Alarmy fałszywe:   6
Ogółem: 60