Statystyka zdarzeń

Ilość zdarzeń w okresie od 14 do 20 stycznia 2019 r.

Pożary: 4
Miejscowe zagrożenia: 11
Alarmy fałszywe:   1
Ogółem: 16

 

 

Ilość zdarzeń w 2019 r.

Pożary: 16
Miejscowe zagrożenia: 29
Alarmy fałszywe:   3
Ogółem: 48