Dbamy o bezpieczeństwo !

     W związku z rozpoczęciem się na terenie województwa lubuskiego ferii zimowych strażacy z powiatu krośnieńskiego wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji, przedstawicielami Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krośnie Odrzańskim oraz Strażą Miejską w Krośnie Odrzańskim rozpoczęli kontrole miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży.

Przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w okresie zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, były okazją nie tylko do sprawdzenia obiektów budowlanych pod kątem ich zabezpieczeń przeciwpożarowych, ale także do spotkań z wypoczywającymi dziećmi jak i organizatorami wypoczynku.

W ramach ogólnopolskiej akcji „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” strażacy przekazali organizatorom, opiekunom oraz dyrektorom szkół zasady bezpiecznego wypoczynku zarówno w budynkach, w których prowadzona jest półkolonia jak i na świeżym powietrzu. Dzieciom wręczone zostały materiały promocyjne, a ich rodzicom ulotki na temat niebezpieczeństwa związanego z wystąpieniem śmiercionośnego tlenku węgla zwanego też „cichym zabójcom” aby właśnie w ten sposób dotrzeć do jak największej liczby osób. Ponadto uświadamiając im jakie zagrożenia czyhają w ich własnych domach, kiedy zaniedbują poddawanie okresowej kontroli instalacje elektryczne, gazowe i przede wszystkim przewody kominowe.

Brak systematycznego usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych może doprowadzić do zapalenia się tych zanieczyszczeń, co w konsekwencji doprowadzi do pęknięcia komina i przedostania się pożaru do NASZYCH pomieszczeń mieszkalnych.

Wspólną kontrolą objęte zostały między innymi:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Gubinie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Gubinie

Szkoła Podstawowa nr 3 w Gubinie

Gubiński Dom Kultury

Centrum Artystyczno Kulturalne Zamek w Krośnie Odrzańskim

Szkoła Podstawowa w Bobrowicach

Gminny Ośrodek Kultury w Bobrowicach

Bowling OSIR Krosno Odrzańskie

Biblioteka Miejska w Krośnie Odrzańskim

Szkoła Podstawowa w Dąbiu

Szkoła Podstawowa w Gronowie

Szkoła Podstawowa w Szczawnie

Zespół Szkół Samorządowych w Dychowie

 

 

Opracowanie: asp. Piotr Gabrowski