Podziękowanie dla firmy Viatec Sp. z o.o.

Dnia 22 listopada br. Firma Viatec Sp. z o.o. przekazała Komendzie Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim umundurowanie oraz wyposażenie w postaci motopompy.

Otrzymana motopompa Niagara uzupełni wyposażenie Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Krośnie Odrzańskim. Jest ona niezbędna do napełniania zbiorników pojazdów pożarniczych bez potrzeby budowania stanowiska wodnego, jak również ułatwi strażakom bezpośrednie prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych.

Podarowane umundurowanie służbowe oraz wyposażenie osobiste przyczynią się do zwiększenia komfortu służby strażaków Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim.

Serdecznie dziękujemy Firmie Viatec Sp. z o.o. za jej wkład w działalność Komendy.

Sporządził: mł. bryg. Grzegorz Czekaliński
Zdjęcia: mł. ogn. Krzysztof Modrzyk