Doposażenie Specjalistycznej Grupy Poszukiwaczo Ratowniczej

W roku 2018 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie pn: „Doposażenie Specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim w podstawowy sprzęt i środki ochrony indywidualnej z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego .Zakup zrealizowany został  również dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Powiat krośnieński, Gminę Krosno Odrzańskie, Gminę Gubin o statusie miejskim, Gminę Gubin, Gminę Bobrowice, Gminę Maszewo, Gminę Dąbie, Gminę Bytnica.

Ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze dokonano zakupu:

  1. 2 szt. mierników wielogazowych, które pozwolą na skuteczniejsze wykrycie i określenie rodzaju substancji , co umożliwi szybkie ograniczenie stref skażenia chemicznego i ekologicznego.
  2. monitor skażeń radioaktywnych służący do pomiaru i wykrywania promieniowania jonizującego pochodzącego od skażeń radioaktywnych.
  3. 10 szt. latarek dla ratowników prowadzących działania o ograniczonej widoczności.
  4. Defibrylator AED, który usprawni prowadzenie czynności medycznych podczas działań ratowniczych.
  5. 2 szt. poduszek pneumatycznych wysokociśnieniowych służących do zabezpieczania konstrukcji budynków, pojazdów, skutków klęsk żywiołowych itp.
  6. 13 szt. kombinezonów ochronnych dla ratowników
  7. 7 szt. hełmów dla ratowników
  8. 13 par rękawic dla ratowników
  9. 4 szt. ubrań specjalnych dla ratowników

Zakup wyżej wymienionego sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej w znaczący sposób przyczyni się do ochrony życia i zdrowia ratowników biorących udział w działaniach na terenie skażonym chemicznie i ekologicznie oraz pozwoli na szybszą i skuteczną ich pracę.

Informację sporządził: mł. bryg. G. Czekaliński, mł. ogn. Tomasz Michalski